آزمون‌های زبان فرانسوی برای مهاجرت به کانادا

آزمون‌های زبان فرانسوی برای مهاجرت به کانادا

تصور کنید در هواپیما به سوی کشوری در حال پرواز هستید که در آن فرصت‌ها فراوان است، کیفیت زندگی بی‌نظیر است و ترکیبی از فرهنگ‌ها در انتظار شماست. برای بسیاری، این رویا مترادف با مهاجرت به کشور کانادا است. با این حال، یک گام مهم بین شما و زندگی جدیدتان در کانادا قرار دارد: نشان دادن مهارت خود در یکی از زبان‌های رسمی کشور.
همان‌طور که می‌دانید کانادا کشوری است با دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی. در حالی که عمدتا در اکثر استان‌ها و مناطق زبان انگلیسی صحبت می‌شود؛ اما فرانسوی، زبان رسمی در کبک و برخی از مناطق انتاریو است. یادگیری این زبان‌ها گامی اساسی در فرآیند مهاجرت است که نه‌تنها برای یافتن شغل و تعامل با جامعه بلکه برای اخذ شهروندی کانادا نیز ضروری است.

ادامه مطلب