همه‌چیز درباره ICT (برنامه انتقال درون شرکتی)

همه‌چیز درباره ICT (برنامه انتقال درون شرکتی)

طبق برنامه انتقال بین‌المللی (IMP) کانادا نیروی کار خارجی که سطح تحصیلات و مهارت بالایی دارند می‌توانند از طریق برنامه ICT یا انتقال درون شرکتی به‌طور موقت در کانادا مشغول به کار شوند. شرکت‌های بین‌المللی که در کانادا شعبه دارند می‌توانند کارمندان خود را به کانادا منتقل کنند.
کارفرمایی که نیروی کار متخصص خود را از طریق برنامه انتقال درون شرکتی به کانادا می‌برد نیازی به دریافت مجوز از برنامه تأثیر در بازار کار (LMIA) ندارند؛ زیرا این افراد نیروی متخصص خود را به کانادا منتقل کرده و با تأسیس شرکت منافع قابل‌توجهی برای کانادا دارند. انتقال نیروی کار در این برنامه ممکن است از هر کشوری باشد و نیازی به تطابق با کشور مبدأ شرکت نیست.

ادامه مطلب