متخصص فضای سبز و باغبانی در کانادا

متخصص فضای سبز و باغبانی در کانادا

متخصص فضای سبز و باغبانی افرادی هستند که فعالیت اصلی‌شان کاشت، پرورش، برداشت، گیاهان تزیینی و درختان میوه است. به گفته بانک کار کانادا، کمبود این شغل در کانادا به‌شدت وجود دارد و انتظار می‌رود تقاضا برای شغل متخصص فضای سبز و باغبانی در کانادا حداقل برای هشت سال آینده نیز ادامه داشته باشد. در این نوشتار ما قصد داریم تا به ویژگی‌های این شغل و شرایط مهاجرت با کانادا از طریق تخصص فضای سبز و باغبانی بپردازیم.

ادامه مطلب