بهترین شهر کانادا برای کشاورزی کدام است؟

بهترین شهر کانادا برای کشاورزی کدام است؟

اگر کشاورز هستید و قصد مهاجرت به کانادا را دارید، بدانید که کانادا یکی از بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت کشاورزان است. اکثر زمین‌های کشاورزی کانادا در استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا قرار دارد که نیمی از مساحت زمین‌های کشاورزی کانادا را شامل می‌شود. این استان‌ها خانه بسیاری از ثروتمندترین کشاورزان است که اغلب بیش از شش نسل است که در این مزارع زندگی کردند. به‌طورکلی کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین صنایع کانادا است و سالانه بیش از ۶۱۰۰۰ کارگر خارجی در این مزرعه استخدام می‌شوند؛ بنابراین شغل کشاورزی فرصتی عالی برای مهاجرت کشاورزان به شمار می‌آید.

ادامه مطلب

بازار کار مشاور و متخصص کشاورزی در کانادا

بازار کار مشاور و متخصص کشاورزی در کانادا

نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی به کشاورزان در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت مزرعه، زراعت، کوددهی، برداشت محصولات، فرسایش و ترکیب خاک، پیشگیری از بیماری‌ها، تغذیه گیاهان، تناوب زراعی و بازاریابی، مشاوره و کمک ارائه می‌دهند. این افراد ممکن است توسط کسب‌و‌کارها، موسسات و دولت‌های مرتبط با کشاورزی استخدام شوند یا به‌صورت خودکار اشتغال داشته باشند.

ادامه مطلب