یک کاور لتر مناسب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک کاور لتر مناسب چه ویژگی‌هایی دارد؟

اگر به دنبال کار هستید ارائه کاور لتر مناسب دومین بخش کلیدی از شانس شما برای استخدام شدن است. نامه پوششی یا کاور لتر باید از قوانین خاصی از سبک، ساختار، محتوا و ارائه پیروی کند. ویژگی‌هایی که به آنها مهارت‌های نرم نیز می‌گویند، به‌اندازه مهارت‌های فنی برای استخدام شدن ضروری هستند.

ادامه مطلب